เว็บไซต์เข้าไม่ได้ เว็บไซต์ตาย เว็บไซต์หมดอายุ

หากเว็บไซต์โรงเรียนของท่านประสบปัญหาเข้าไม่ได้ เว็บไซต์ตาย เว็บไซต์หมดอายุ ผู้ปกครองหาข้อมูลโรงเรียนท่านแล้วไม่สามารถเข้าถึงทางเว็บไซต์ได้ โอกาสดี ๆ ในการนำบุตรหลานมาเข้าเรียนที่โรงเรียนของท่านอาจพลาดไป ดังนั้น เพื่อให้ผู้ปกครองและผู้มาเยี่ยมชมสามารถค้นหาข้อมูลโรงเรียนของท่านง่าย ๆ ผ่านเว็บไซต์ ไม่ควรปล่อยให้เกิดปัญหาเว็บไซต์โรงเรียนเข้าไม่ได้ เว็บไซต์ตาย เว็บไซต์หมดอายุ

สั่งทำเว็บไซต์ แก้ปัญหาเว็บไซต์เข้าไม่ได้

ติดต่อ WebSchool โทร 02 408 5748

ตัวอย่างข้อความแจ้งเตือนเว็บไซต์มีปัญหา ผู้มาเยี่ยมชม ไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ได้

ข้อความแจ้งปัญหาเว็บไซต์เข้าไม่ได้แบบที่ 1
This site can’t be reached
www.yourwebsitename.ac.th’s server IP address could not be found.
Try running Windows Network Diagnostics.
DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN

ข้อความแจ้งปัญหาเว็บไซต์เข้าไม่ได้แบบที่ 2
This domain name expired on 2019-04-04
Click here to renew it.

ข้อความแจ้งปัญหาเว็บไซต์เข้าไม่ได้แบบที่ 3
อืมม เรามีปัญหาในการค้นหาไซต์นั้น
เราไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ที่ www.yourschoolwebname.com
หากที่อยู่นั้นถูกต้อง นี่คือสามสิ่งอื่น ๆ ที่คุณสามารถลอง:
ลองอีกครั้งในภายหลัง
ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ
หากคุณเชื่อมต่ออยู่แต่อยู่หลังไฟร์วอลล์ ตรวจสอบว่า Web Browser มีการอนุญาตให้เข้าถึงเว็บ

ทุกเรื่องเกี่ยวกับเว็บไซต์ หากท่านประสบปัญหา คุยกับเรา

ติดต่อ WebSchool โทร 02 408 5748