เว็บไซต์โรงเรียน เลือกแบบไหนดี

1. เว็บสำเร็จรูป
เว็บไซต์สำเร็จรูป เป็นเว็บกลาง ๆ ที่มีการออกแบบระบบการทำงานไว้แบบกลาง ๆ และหน้าตาจะเหมือนหรือคล้าย ๆ กัน ถ้าโรงเรียนไม่มีปัญหาเรื่องหน้าตาเว็บที่เหมือน ๆ กับเว็บไซต์โรงเรียนอื่น การเลือกเว็บไซต์สำเร็จรูปสำหรับโรงเรียน ก็ถือว่าใช้ได้
ข้อดีของเว็บโรงเรียนสำเร็จรูปคือ ราคาถูก แต่อาจต้องแลกกับหน้าตาและระบบการทำงานบางอย่างที่โรงเรียนไม่สามารถปรับแต่งได้ และความรวดเร็วในการแสดงผลของเว็บสำเร็จรูป บางครั้งอาจจะไม่เร็วนัก

2. เว็บที่ออกแบบและพัฒนาสำหรับโรงเรียนโดยเฉพาะ
เว็บที่ออกแบบสำหรับโรงเรียนโดยเฉพาะ เป็นเว็บที่บ่งบอกอัตลักษณ์ความเป็นตัวตน และสไตล์ของโรงเรียนได้แบบเต็มที่
เว็บที่ออกแบบและพัฒนาสำหรับโรงเรียนโดยเฉพาะ ไม่จำเป็นต้องเหมือนใคร ไม่รู้สึกว่าเป็นเว็บโหล มีเอกลักษณ์ เหมือนการตัดเย็บเสื้อที่เราสามารถตัดให้เข้ากับขนาดรูปร่างของเรา จึงดูดี และใช้งานได้เหมาะสม ที่ WebSchool เราพร้อมบริการจัดทำเว็บไซต์สำหรับทุกโรงเรียน ไม่ว่าจะต้องการเว็บแบบสำเร็จรูป หรือเว็บที่ออกแบบและพัฒนาสำหรับโรงเรียนให้เป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียว เว็บขนาดเล็กหรือใหญ่ คุยกับเราได้

ทำเว็บไซต์โรงเรียน ติดต่อเรา
WebSchool โทร. 02408 5748