โรงเรียนใช้ Facebook มากกว่าเว็บไซต์

สำหรับโรงเรียนที่มี Facebook Fanpage อยู่แล้ว ต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย ยังไม่ต้องการทำเว็บไซต์โรงเรียน

การที่โรงเรียนสมัครใช้งานเฟสบุ๊ค ชื่อมักจะยาว สะกดยาก จำยาก ไม่เป็นเอกลักษณ์ แต่ถ้าโรงเรียนจดชื่อโดเมนแบบ yourschoolname.ac.th แล้ว Link ไปที่เฟสบุ๊คของโรงเรียน จะทำให้จดจดได้ง่าย และชื่อโดเมน yourschoolname.ac.th เป็นชื่อที่เป็นทางการมากกว่า แต่ชื่อที่ได้จากเฟสบุ๊ค มักมีชื่อยาว ๆ ไม่เป็นทางการ คือใครก็สามารถมาสมัครเปิดเฟสบุ๊คในชื่อโรงเรียนเราได้ ซึ่งไม่แน่นอน

เมื่อจดชื่อโดเมนของโรงเรียนว่า yourschoolname.ac.th เราจะ Link ต่อไปที่แฟนเพจของท่านคือ ตัวอย่าง www.facebook.com/yourschoolpage/...... ทันที

ในกรณีที่โรงเรียนนำชื่อโดเมนของโรงเรียน เช่น yourschoolname.ac.th ไปพิมพ์ลงในหัวจดหมาย กระเป๋านักเรียน จดหมายข่าว ติดสติกเกอร์ข้างรถตู้โรงเรียน คนจะจดจำได้ง่ายกว่าชื่อเฟสบุ๊ค แฟนเพจ ที่ยาวกว่า เช่น www.facebook.com/yourschoolpage/....../.....

ข้อดีของการมีชื่อโดเมนโรงเรียนแบบนี้คือ ชื่อสั้น เป็นเอกลักษณ์ เป็นทางการ และตรงกับชื่อโรงเรียน และโรงเรียนก็ใช้งานเฟสบุ๊คไปตามปกติ

ต้องการจดชื่อโดเมน yourschoolname.ac.th สำหรับเฟสบุ๊คแฟนเพจ เพื่อให้จดจำง่ายและเข้าเยี่ยมชมเฟสบุ๊คได้ง่าย ติดต่อเว็บสคูลได้เลย

จดชื่อโดเมนเพื่อใช้กับเฟสบุ๊ค ติดต่อเรา
WebSchool โทร. 02408 5748