ปัญหาเว็บไซต์โรงเรียน ที่เจอบ่อย

1. เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ไม่ได้ ไม่สามารถเรียกดูข้อมูลได้
ปัญหาการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ไม่ได้นี้ อาจเกิดจาก ชื่อโดเมนหมดอายุ ส่วนมากเมื่อโดเมนหมดอายุ จะมีข้อความแสดงที่หน้าจอของ Web Browser ในลักษณะดังนี้
This site can’t be reached
yourschoolname.ac.th's server IP address could not be found.
Try running Windows Network Diagnostics.
DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN

2. เว็บโฮสติ้งหมดอายุ ไม่ได้จ่ายค่าบริการเว็บโฮสติ้ง แบนด์วิธเกินจากที่กำหนด เว็บจึงงดให้บริการ ซึ่งจะมีข้อความแจ้งเตือนในลักษณะว่า งดให้บริการชั่วคราว หรือเว็บไซต์นี้ใช้แบนด์วิธเกินกำหนด เว็บนี้เข้าไม่ได้ชั่วคราว

3. WebServer ที่เว็บไซต์โรงเรียนตั้งอยู่ทำงานผิดพลาด ไม่แสดงข้อมูลใด ๆ เลย หรือในขณะนั้นมีคนเข้าเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก จึงไม่สามารถให้บริการข้อมูลใด ๆ ได้ ข้อความที่อาจพบเจอ เช่น Error Establishing a Database Connection

4. เว็บไซต์โรงเรียนเก่า อายุเว็บเกิน 3 ปี ไม่มีคน update หรือปรับปรุงระบบการทำงาน จึงทำให้โหลดช้า ระบบการทำงานล้าสมัย ขาดคนดูแล เว็บจึงกลายเป็นเว็บตายหรือเว็บป่าช้า Link ต่าง ๆ ในเว็บขาดหรือใช้การไม่ได้ ข้อมูลไม่มีการปรับปรุงให้ทันสมัย เว็บจะมีประโยชน์น้อย ไม่ว่าเว็บของโรงเรียนท่านจะประสบปัญหาอะไร ปรึกษาทีมงานเว็บสคูลได้

แก้ปัญหาเว็บไซต์โรงเรียนเข้าไม่ได้ ติดต่อเรา
WebSchool โทร. 02408 5748